TP - A19

  • Kullanıcı Sayısı 5 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 520 x 640 cm
  • Oturum Alanı 320 x 440 cm
  • Yükseklik 350 cm