TP - A22

  • Kullanıcı Sayısı 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 600 x 350 cm
  • Oturum Alanı 400 x 150 cm
  • Yükseklik 200 cm