TP - A07

  • Kullanıcı Sayısı 21 – 23 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 1150 x 1070 cm
  • Oturum Alanı 800 x 820 cm
  • Yükseklik 430 cm