TP - A10

  • Kullanıcı Sayısı 13 – 15 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 1225 x 870 cm
  • Oturum Alanı 925 x 570 cm
  • Yükseklik 360 cm