TP - K22

  • Kullanıcı Sayısı 5 – 7 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı
  • Oturum Alanı 360 x 240 cm
  • Yükseklik 240 cm