TP - M64

  • Kullanıcı Sayısı 2 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 320 x 630 cm
  • Oturum Alanı 120 x 330 cm
  • Yükseklik 240 cm