TP - M04

  • Kullanıcı Sayısı 8 – 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 700 x 950 cm
  • Oturum Alanı 450 x 700 cm
  • Yükseklik 300 cm