TP - M25

  • Kullanıcı Sayısı 16 – 18 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 960 x 1360 cm
  • Oturum Alanı 660 x 1060 cm
  • Yükseklik 350 cm