TP - M37

  • Kullanıcı Sayısı 8 – 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 930 x 580 cm
  • Oturum Alanı 630 x 330 cm
  • Yükseklik 380 cm