TP - M39

  • Kullanıcı Sayısı 16 – 18 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 1080 x 1550 cm
  • Oturum Alanı 780 x 1200 cm
  • Yükseklik 380 cm