TP - A15

  • Kullanıcı Sayısı 4 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 500 x 312 cm
  • Oturum Alanı 300 x 112 cm
  • Yükseklik 80 cm