TP - K01

  • Kullanıcı Sayısı 12 – 14 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı
  • Oturum Alanı 450 x 450 cm
  • Yükseklik 400 cm