TP - K03

  • Kullanıcı Sayısı 15 – 17 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı
  • Oturum Alanı 430 x 430 cm
  • Yükseklik 400 cm