TP - K06

  • Kullanıcı Sayısı 8 – 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı
  • Oturum Alanı 320 x 320 cm
  • Yükseklik 400 cm