TP - K07

  • Kullanıcı Sayısı 8 – 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı
  • Oturum Alanı 380 x 380 cm
  • Yükseklik 400 cm