TP - K15

  • Kullanıcı Sayısı 8 – 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı
  • Oturum Alanı 300 x 300 cm
  • Yükseklik 350 cm