TP - K18

  • Kullanıcı Sayısı 8 – 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı
  • Oturum Alanı 300 x 400 cm
  • Yükseklik 240 cm