TP - M02

  • Kullanıcı Sayısı 6 – 8 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 650 x 700 cm
  • Oturum Alanı 450 x 450 cm
  • Yükseklik 300 cm