TP - M06

  • Kullanıcı Sayısı 10 – 12 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 930 x 970 cm
  • Oturum Alanı 630 x 670 cm
  • Yükseklik 360 cm