TP - M22

  • Kullanıcı Sayısı 8 – 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 930 x 680 cm
  • Oturum Alanı 630 x 430 cm
  • Yükseklik 300 cm