TP - M23

  • Kullanıcı Sayısı 10 – 12 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 630 x 630 cm
  • Oturum Alanı 630 x 630 cm
  • Yükseklik 350 cm