TP - M42

  • Kullanıcı Sayısı 19 – 21 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 1170 x 750 cm
  • Oturum Alanı 820 x 500 cm
  • Yükseklik 550 cm