TP - M52

  • Kullanıcı Sayısı 20 – 22 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 1240 x 1310 cm
  • Oturum Alanı 890 x 1010 cm
  • Yükseklik 450 cm