TP - M05

  • Kullanıcı Sayısı 8 – 10 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 920 x 890 cm
  • Oturum Alanı 620 x 590 cm
  • Yükseklik 360 cm