TP - M46

  • Kullanıcı Sayısı 9 – 11 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 530 x 1010 cm
  • Oturum Alanı 280 x 660 cm
  • Yükseklik 400 cm