TP - K12

  • Kullanıcı Sayısı 15 – 17 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı
  • Oturum Alanı 550 x 550 cm
  • Yükseklik 470 cm