TP - M07

  • Kullanıcı Sayısı 12 – 14 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 930 x 1140 cm
  • Oturum Alanı 630 x 840 cm
  • Yükseklik 360 cm