TP - M33

  • Kullanıcı Sayısı 10 – 12 Kişi
  • Kullanıcı Yaşı 3 – 15 Yaş
  • Güvenlik Alanı 880 x 1190 cm
  • Oturum Alanı 680 x 840 cm
  • Yükseklik 450 cm